Fjällkyrkan

 • Händer i Fjällkyrkan
 • Om Fjällkyrkan
 • Operation Frälsningsarmén
 • Deutsch
 • English
 • Om Fjällkyrkan

  Vårt uppdrag

  Fjällkyrkan har ett särskilt ansvar för gäster och personal inom turismen i Idre-Särna församling.

  Fjällkyrkan vill vara en kyrka mitt i backen, mitt i spåret, mitt i naturen och mitt i livet. Utgångspunkten för Emmausberättelsen där den uppståndne Jesus slår följe med några lärjungar efter påskens dramatiska händelser, han går med och lyssnar till samtalet, förklarar vad som hänt utifrån de heliga skrifterna, gästar deras boning och delar måltiden med dem (Luk 24:13-35).

  Fjällkyrkan strävar mot att vara en välkomnande mötesplats för människor och en växtplats för kropp, själ och ande genom att finnas ute på anläggningarna synligt närvarande i skidbackar och skidspår, firande gudstjänst på olika platser och på de tider som passar gudstjänstdeltagarna samt ge erfarenhet av det heliga genom bibelns ord och sakramenten.

  Fjällkyrkan vill erbjuda verksamhet för alla åldrar, ha en ekumenisk medvetenhet och öppenhet samtidigt som all verksamhet grundar sig på Svenska kyrkans tro och bekännelse.

  Fjällkyrkans verksamhet möjliggörs genom verksamhetsbidrag (insamlas genom kyrkoavgiften) från Västerås stift, samt genom ett gott samarbete och generöst mottagande på turistanläggningarna och av Storsäterns kapellstiftelse (se info om Storsäterns kapell allra längst ner!)

  Gudstjänst

  I Fjällkapellet, Idre Fjäll firar vi en mässa vid stillhetens källa, vi delar nattvardens bröd och vin, sjunger psalmer (önska psalmer direkt i gudstjänsten!), ber, är i tystnaden tillsammans och lyssnar till bibelordet och en betraktelse.

  I Fjätervålen firar vi under vintersäsongen gudstjänst i värmestugan mitt i backen, alldeles bredvid huvudliften. Här lyssnar vi till bibelordet och en betraktelse och ber tillsammans. Psalmsången ackompanjeras huvudsakligen av dragspel. Fjällkyrkan bjuder på kyrkkaffe för gemenskap även efter gudstjänsten.

  På Grängesåsvallen, kyrkans egen fäbod, firas under sommaren friluftsgudstjänster på gärdstunet. Förutom att be, sjunga psalmer och lyssna till bibelordet, så får vi ofta också lyssna till spelmansmusik med lokal förankring. Efteråt bjuds det på kyrkkaffe som kokats över öppen eld i störröset. För den som önskar finns möjligheten att vandra till gudstjänsten. Vandringen utgår från Fjällkapellet, Idre Fjäll, en timme före gudstjänstens början.

  Ljusgudstjänsten i Storsäterns kapell innehåller mycket sång (önska psalmer direkt i gudstjänsten!) och bön. Bibelordet läses och reflekteras kring. Här finns också möjlighet att under förbönen tända ljus för någon eller något.

  Musik

  Musik i sommar-, vinter, höst- och vårkväll inbjuder vi till i Fjällkapellet på Idre Fjäll, Storsäterns kapell och ibland också i Särna och Idre kyrkor. Musikkvällarna är konserter, ofta kommer en artist eller en grupp och framför ett musikprogram men ibland sjunger vi allsång. Kvällen innefattar även en aftonbön.

  Dop och vigsel

  I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Dopet är den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Dopet kan äga rum i något av kapellen eller, under sommartid, utomhus på någon vacker plats. Gudstjänsten planeras i samråd mellan dopfamilj, präst och kantor.

  I den kyrkliga vigseln, i Guds och vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna äktenskapet och hjälpa igenom livets svårigheter. Vigselgudstjänsten kan äga rum i ett kapell eller utomhus på någon vacker plats, den kan vara den enkla med endast de närmaste närvarande eller den stora med många gäster. Högtiden är i båda fallen den samma och utformas i samråd mellan brudpar, präst och kantor.

  Det har också förekommit att någon har velat haft begravningsgudstjänst hos oss. I Storsätern är det helt enkelt kapellet för bygdens folk, men även gästande har velat ha den sista jordliga högtiden bland fjällen, även i Fjällkapellet, Idre Fjäll.

  Diakoni

  Fjällkyrkans diakoni – till tjänst för turister och anställda i Idre med omnejd.

  Diakoni är kyrkans sociala arbete. Diakonens uppdrag är att möta människor i utsatta livssituationer och att hjälpa, stödja och uppmuntra genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

  Alla behöver stanna upp en stund inför livets frågor i möte och samtal med någon annan. I samtalet är du välkommen som den du är. Diakonen har tystnadsplikt och inga journaler förs. Välkommen att ta kontakt för ett samtal på tu man hand med Jesus Kristus osynligt närvarande.

  Barn- och ungdom

  Fjällkyrkans barn och ungdomsverksamhet riktar sig framför allt mot de mindre barnen.

  Under vintersäsongen har vi sång- och sagostund i Fjällkapellet på Idre Fjäll för dig som är 0-6 år och kommer till oss tillsammans med en vuxen.

  Vi samlas och sjunger välbekanta barnsånger, rörelsesånger, lyssnar till en berättelse och avslutar med andakt.

  Ta en välbehövlig paus från skidbacken och mys med oss i kapellet en stund.

  Välkomna till fjällkyrkans barn- och ungdomsverksamhet!

  Kontakta oss gärna

  Präst:

  Vakant

  Tfn +46(0)253-596154

  E-post:

  Kantor:

  Åke Näslund

  Tfn +46(0)253-596157

  E-post: ake.naslund@svenskakyrkan.se

  Fjälldiakon

  Inger Andersson

  Tfn +46(0)253-596164

  E-post: inger.andersson2@svenskakyrkan.se

  Barn och ungdomsledare:

  Sara Lejonclou

  Tfn: +46(0)253-596155

  SMS:a gärna +46(0)76-764 90 66

  E-post: sara.lejonclou@svenskakyrkan.se