Verksamheter

 • Barn och Ungdom
 • Från Verksamheterna
 • Konfirmander
 • Musik


 • Barn och Ungdom

  Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
  Markus 10 kap vv-13-16

  För Jesus var barn viktiga, därför är de viktiga för oss också. Församlingen välkomnar alla barn i våra olika barnverksamheter.

  Per Lejonclou och Sara Lejonclou är de som tar hand om våra barn och som hittar på roliga saker att göra tillsammans.

  /Kyrkoherden