Verksamheter

 • Barn och Ungdom
 • Från Verksamheterna
 • Konfirmander
 • Musik


 • Musik

  Musik i församlingen!

  Musik är en viktig del av kyrkans liv. Vi musicerar i fest och vardag. Inte minst har vi många körer där Du är välkommen att sjunga med.

  Vi har ganska ofta kör, solosång eller annan musik i våra Gudstjänster. Gudstjänsterna, även musikkvällar o dyl, ser Du framför allt under vår kalender på startsidan.

  OBS! att det finns väldigt mycket musik att finna under flikarna Fjällkyrkan – Vad händer i Fjällkyrkan, där vi har uppemot 25 olika musikprogram under lika många veckor och ca 60 kvällar!

  ISfMusik2019SommarSid1

  ISfMusik2019SommarSid2