Välkommen hem till Idre-Särna Församling

UnionJackx2For English, look under Fjällkyrkan (Mountainchurch), we have a file in English! Welcome, and God bless!

Med anledning av coronaviruset.

Den verksamhet som fortfarande bedrivs äger rum utomhus.

Söndagens gudstjänster firas, men vi kan tyvärr inte bjuda in till gemenskap annat än digitalt. Under vintersäsongen sänds även andakter från Fjällkapellet på Idre Fjäll på torsdagar och vissa veckor sänds andakt från Fjätervålens skidanläggning på onsdagar.
Samtliga gudstjänster sänds via församlingens Facebooksida; Svenska kyrkan Idre-Särna församling. Gudstjänsterna som firas i Storsäterns kapell sänds via Facebooksidan Storsäterns kapell.

(Googla Facebook Svenska kyrkan Idre Särna respektive Facebook Storsäterns kapell. OBS! Du behöver inte ha eget Face-book-konto. ”Bry Dig inte om” att det står något om ”logga in”, scrolla långt ner!, tills Du kommer fram till önskad gudstjänst/musikkväll, och ”dutta” på bilden! OBS också att det inte syns något förrns tidigast prick det klockslag vi annonserat. (Sedan ligger det dock åtkomligt bra länge, typ en månad…

/parentesen, det fetstilade – kantor Åkes tillägg)

Storsäterns kapell och Fjällkapellet på Idre Fjäll är öppna dygnet runt. Idre och Särna kyrkor är öppna på vardagar dagtid när vaktmästare är i tjänst.

Behöver du samtala med någon, så finns flera möjligheter:

Kyrkoherde Ann-Sofie Näslund, 0253-596153
Diakon Inger Andersson, 0253-596164
Pedagog Sara Lejonclou, 076-764 9066 (endast sms)

Jourhavande präst, 112
Västerås stiftsjourtelefon för döva, svenskakyrkan@ectalk.se
Svenska kyrkans nätvandrare (nätvandrarchat), www.svenskakyrkan.se/natvandrare/chat. Chatten riktar sig till ungdomar, 12-25 år.

 

Håll ut – håll avstånd – håll kontakt. 

 

Vår annons:…

…krånglar, åtminstone med kantor Åke… Här följer därför först, för säkerhets skull, en text-uppräkning av våra aktuella gudstjänster & samlingar:

Torsdag 12/5 Kristi Himmelsfärds Dag kl 07 websänd gökotta från Näckåkvarn. Facebook: Svenska kyrkan Idre-Särna församling. OBS! dåligt ljud, prova att använda hörlurar el dyl, och ställ ljudet högt!

Söndag 16/5 Söndagen före pingst kl 18 Websänd Gudstjänst från Idre kyrka, Facebook: Svenska kyrkan Idre-Särna församling.

Onsdag 19/5 kl 11 Promenadträff, samling vid prästgården, Idre

Torsdag 20/5 kl 11 Dagträff i Storsäterns kapell

Pingstdagen 23/5 kl 18 websänd Gudstjänst från Särna kyrka, Facebook: Svenska kyrkan Idre-Särna församling

 
AnnonsFjp210507

 

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! – JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet uppmanar våra kyrkor att delta i påven Fransiskus och storimamen av Al-Azhar, Ahmed al-Tayyebs initiativ om en gemensam böndag för mänskligheten i coronatid. Torsdag 14 maj kl 18.00 ber troende över hela världen, oavsett trostillhörighet eller religiös övertygelse, om ledning och beskydd från pandemins konsekvenser.

Låt oss be:
O Gud, vår Helare,
förbarma dig över hela mänsklighetens familj,
som är i kaos och tyngs av sjukdom och rädsla.
Hör vårt rop, o Gud
Lyssna till vår bön.

Kom till vår hjälp,
nu när coronaviruset sprider sig över jorden.
Bota de sjuka, stöd deras familjer och vänner och skydda dem från smittan.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Ge oss kärlekens och självdisciplinens ande,
så att vi gemensamt kan arbeta för att begränsa och bekämpa coronaviruset.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Gör oss vaksamma och uppmärksamma i förebyggandet och bekämpandet av alla sjukdomar,
– malaria, dengue, hiv och aids och andra [kan nämnas högt eller i tystnad] – …
som skapar lidande och leder till många människors död.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Bota den självcentrering och likgiltighet som får oss att bara bli oroliga när viruset hotar oss själva.
Öppna vägar bortom den tystnad och rädsla som alltför lätt ignorerar vår nästa.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Styrk och uppmuntra alla som arbetar i vård och omsorg:
omsorgspersonal, undersköterskor och sjuksköterskor, läkare, ambulanspersonal och administratörer,
ja, alla som åtagit sig att ta hand om de sjuka och deras familjer.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Ge inspiration, insikt och hopp till alla forskare som arbetar för att utveckla ett vaccin.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Styrk alla arbetare och företagare som förlorar inkomster till följd av
utegångsförbud, karantän, social distansering, stängda gränser och andra restriktioner.
Beskydda alla som måste resa.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Vägled nationernas ledare,
så att de talar sanning, stoppar spridandet av desinformation och handlar rättvist,
så att hela din mänskliga familj kan få bot och läkedom.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Hela vår värld, hela våra kroppar,
stärk våra hjärtan och tankar och ge oss hopp och frid mitt i ororn.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Ta alla som har dött och kommer att dö idag i din ömma famn.
Trösta deras kära i deras förtvivlan.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Tänk på din mänskliga familj och hela din skapelse i din kärlek.
Amen.

 

 

 

Här nedan kan du se vad som är på gång i församlingen.

Är du intresserad av ett speciellt datum, så klicka på det i kalendern. Annars visas vad som är på gång med närmaste händelse först. Om du vill se alla händelser igen så klicka på ”reset”.