Välkommen hem till Idre-Särna Församling

UnionJackx2For English, look under Fjällkyrkan (Mountainchurch), we have a file in English! Welcome, and God bless!

 

Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet uppmanar våra kyrkor att delta i påven Fransiskus och storimamen av Al-Azhar, Ahmed al-Tayyebs initiativ om en gemensam böndag för mänskligheten i coronatid. Torsdag 14 maj kl 18.00 ber troende över hela världen, oavsett trostillhörighet eller religiös övertygelse, om ledning och beskydd från pandemins konsekvenser.

Låt oss be:
O Gud, vår Helare,
förbarma dig över hela mänsklighetens familj,
som är i kaos och tyngs av sjukdom och rädsla.
Hör vårt rop, o Gud
Lyssna till vår bön.

Kom till vår hjälp,
nu när coronaviruset sprider sig över jorden.
Bota de sjuka, stöd deras familjer och vänner och skydda dem från smittan.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Ge oss kärlekens och självdisciplinens ande,
så att vi gemensamt kan arbeta för att begränsa och bekämpa coronaviruset.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Gör oss vaksamma och uppmärksamma i förebyggandet och bekämpandet av alla sjukdomar,
– malaria, dengue, hiv och aids och andra [kan nämnas högt eller i tystnad] – …
som skapar lidande och leder till många människors död.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Bota den självcentrering och likgiltighet som får oss att bara bli oroliga när viruset hotar oss själva.
Öppna vägar bortom den tystnad och rädsla som alltför lätt ignorerar vår nästa.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Styrk och uppmuntra alla som arbetar i vård och omsorg:
omsorgspersonal, undersköterskor och sjuksköterskor, läkare, ambulanspersonal och administratörer,
ja, alla som åtagit sig att ta hand om de sjuka och deras familjer.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Ge inspiration, insikt och hopp till alla forskare som arbetar för att utveckla ett vaccin.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Styrk alla arbetare och företagare som förlorar inkomster till följd av
utegångsförbud, karantän, social distansering, stängda gränser och andra restriktioner.
Beskydda alla som måste resa.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Vägled nationernas ledare,
så att de talar sanning, stoppar spridandet av desinformation och handlar rättvist,
så att hela din mänskliga familj kan få bot och läkedom.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Hela vår värld, hela våra kroppar,
stärk våra hjärtan och tankar och ge oss hopp och frid mitt i ororn.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Ta alla som har dött och kommer att dö idag i din ömma famn.
Trösta deras kära i deras förtvivlan.
Hör vårt rop, o Gud.
Lyssna till vår bön.

Tänk på din mänskliga familj och hela din skapelse i din kärlek.
Amen.

 

 

Med anledning av Coronaviruset

Coronaviruset och dess spridning påverkar församlingens sätt att bedriva verksamhet.

I första hand ställer vi om verksamheten på olika sätt. Barn- och ungdomsverksamheten träffas i mindre grupper utomhus i den mån det går och syföreningarna tar promenader utomhus, för att nämna några exempel. Vi fortsätter att fira gudstjänst i kyrkor och kapell, men avstår från att fira nattvard. Pastorsexpeditionens telefontider är oförändrade och det går att nå oss via epost, dock stänger vi för besök på pastorsexpeditionen i Särna. Att besöka pastorsexpeditionen på Idre är fortfarande möjligt. Lämna gåvor till Blomstefonden är fortfarande möjligt via telefon eller i någon av Blomsterfondslådorna vid pastorsexpeditionerna i Idre och Särna. Några verksamheter tvingas dock ta en paus; körerna och sopplunchen är sådana exempel.

Fredagen 27 mars fattade regeringen beslut om att begränsa antalet deltagare vid sammankomster till 50 personer. I Idre och Särna kyrkor samt Storsäterns kapell är lokalerna så stora att vi kan samlas 50 personer och vistas i rummet med bevingade änglar mellan oss. Fjällkapellet på Idre Fjäll är ett förhållandevis litet utrymme och där begränsar vi antalet deltagare i sammankomster till 20 personer.

Vi vet att läget i samhället kan förändras, och vi kan komma att fatta nya beslut med kort varsel.

Vi informerar de som deltar i våra grupper.

Vi håller kalendariet och affischerna uppdaterade efter bästa förmåga.

Vi ber alla att följa myndigheternas råd och rekommendationer.

 

Ta väl hand om er!

 

Här nedan kan du se vad som är på gång i församlingen.

Är du intresserad av ett speciellt datum, så klicka på det i kalendern. Annars visas vad som är på gång med närmaste händelse först. Om du vill se alla händelser igen så klicka på ”reset”.