Välkommen hem till Idre-Särna Församling

UnionJackx2For English, look under Fjällkyrkan (Mountainchurch), we have a file in English! Welcome, and God bless!

 

Med anledning av Coronaviruset

Coronaviruset och dess spridning påverkar församlingens sätt att bedriva verksamhet.

I första hand ställer vi om verksamheten på olika sätt. Barn- och ungdomsverksamheten träffas via nätet och syföreningarna tar promenader utomhus, för att nämna några exempel. Vi fortsätter att fira gudstjänst i kyrkor och kapell, men avstår från att fira nattvard. Pastorsexpeditionens telefontider är oförändrade och det går att nå oss via epost, dock stänger vi för besök på pastorsexpeditionen i Särna. Att besöka pastorsexpeditionen på Idre är fortfarande möjligt. Lämna gåvor till Blomstefonden är fortfarande möjligt via telefon eller i någon av Blomsterfondslådorna vid pastorsexpeditionerna i Idre och Särna. Några verksamheter tvingas dock ta en paus; körerna och sopplunchen är sådana exempel.

Fredagen 27 mars fattade regeringen beslut om att begränsa antalet deltagare vid sammankomster till 50 personer. I Idre och Särna kyrkor samt Storsäterns kapell är lokalerna så stora att vi kan samlas 50 personer och vistas i rummet med bevingade änglar mellan oss. Fjällkapellet på Idre Fjäll är ett förhållandevis litet utrymme och där begränsar vi antalet deltagare i sammankomster till 20 personer.

Vi vet att läget i samhället kan förändras, och vi kan komma att fatta nya beslut med kort varsel.

Vi informerar de som deltar i våra grupper.

Vi håller kalendariet och affischerna uppdaterade efter bästa förmåga.

Vi ber alla att följa myndigheternas råd och rekommendationer.

 

Ta väl hand om er!

 

Här nedan kan du se vad som är på gång i församlingen.

Är du intresserad av ett speciellt datum, så klicka på det i kalendern. Annars visas vad som är på gång med närmaste händelse först. Om du vill se alla händelser igen så klicka på ”reset”.