Välkommen hem till Idre-Särna Församling

UnionJackx2For English, look under Fjällkyrkan (Mountainchurch), we have a file in English! Welcome, and God bless!

 

GDPR – Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Genom att följa länkarna nedan kan du få mer information.

https://www.svenskakyrkan.se/
https://www.datainspektionen.se/

 

Här nedan kan du se vad som är på gång i församlingen.

Är du intresserad av ett speciellt datum, så klicka på det i kalendern. Annars visas vad som är på gång med närmaste händelse först. Om du vill se alla händelser igen så klicka på ”reset”.